Fidelio Arts and Culture

Fidelio Arts and Culture

Winkels & Horeca

Fidelio helpt!
Kunst en Cultuur hebben een platform nodig om interactie te hebben met publiek, zoals een podium, een expositiezaal, de openbare ruimte of (digitale) media. De vorm waarin gepresenteerd wordt heeft een directe relatie met de ruimte of locatie waar dat gebeurt. Het momentum, de sociale dynamiek, heeft wisselwerking met de draagwijdte van culturele presentaties. Communicatie met publiek, bestaand en nieuw, heeft grote invloed op de mate waarin de kunstenaars contact met hen weten aan te gaan. Kunst en Cultuur kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Fidelio helpt bij het maken van keuzes over (artistieke-) concepten en kan meewerken aan de realisatie ervan; van idee tot uitvoering. Of het nu om een kleinschalig evenement gaat of over een groot festival. Fidelio biedt ondersteuning, know-how en ruime ervaring op het gebied van conceptontwikkeling, programmering, marketing, productie, realisatie en evaluatie. Dat kan in de vorm zijn van coaching, begeleiding, (interim-)management of volledige organisatie. Binnen de kaders van de opdrachtgever of, indien gewenst, daarbuiten.