Privacy/Disclaimer

Privacy/Disclaimer

Terug naar Homepage

Door deze website te bezoeken en/of de door Heerlen Mijn Stad aangeboden informatie in de maandelijkse nieuwsbrief te gebruiken, ga jij akkoord met de inhoud en toepassing van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Heerlen Mijn Stad zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van onze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heerlen Mijn Stad garandeert daarom ook niet dat de website foutloos, ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Heerlen Mijn Stad wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Heerlen Mijn Stad staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Heerlen Mijn Stad niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op, of via, deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Heerlen Mijn Stad. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heerlen Mijn Stad. Heb je hiervoor toestemming, vermeld Heerlen Mijn Stad dan altijd met een link naar de originele pagina. Je mag informatie op deze website natuurlijk wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijk gebruik.

Portretrecht
Wij leggen de beleving in Heerlen-Centrum vast op foto en video. Vooral tijdens evenementen. Zo kan iedereen nagenieten van een leuk of bijzonder moment, en kunnen wij de mensen die er niet bij waren laten zien wat Heerlen allemaal te bieden heeft. Dit beeldmateriaal wordt onder andere gebruikt voor onze on- en/of offline communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, website, posters of banners. Wil jij niet dat jouw beeltenis wordt gebruikt in onze communicatie-uitingen? Laat ons dit dan ter plaatse weten en/of stuur een mail naar: [email protected].

Privacy
Heerlen Mijn Stad respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Wij geven geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Deze gegevens zullen niet voor andere (lees: commerciële) doeleinden gebruikt worden.

Onze diensten voorzien voornamelijk in de overdracht van informatie. Hierbij vind geen transactie plaats. Desondanks, classificeren wij de gebruikers van onze website en e-mail nieuwsbrief als klanten. Jij als 'klant' hebt - indien gewenst - het recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Heb jij je geabonneerd op onze e-mail nieuwsbrief, dan worden jouw gegevens alleen gebruikt om jou deze mailing toe te sturen. Je kunt je te allen tijde, en ook bij iedere ontvangen e-mail nieuwsbrief, uitschrijven waarna jouw gegevens verwijderd zullen worden uit ons bestand.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Heerlen Mijn Stad.