Perspagina

Voor de pers

1) Over Heerlen Mijn Stad
Heerlen Mijn Stad is de centrumorganisatie (stichting) ter promotie van de stad Heerlen. Dag in, dag uit laten wij zien hoe leuk, mooi en bovenal interessant onze stad is. Bij alles wat we doen staat beleving centraal zodat bezoekers graag naar onze stad komen, bewoners er graag wonen en bedrijven er goed zaken kunnen doen. Wij werken hierbij altijd samen met één of meer partijen; gemeente, ondernemers, onderwijs, partners, inwoners of jou!

Waar denken wij aan bij beleving?
Sfeerverlichting, mooie aankleding per seizoen en muziek in de (winkel)straten. Maar ook leuke acties waardoor je graag komt winkelen in Heerlen of toffe evenementen horen hierbij. Daarbij geven we ook altijd een podium aan de vaste waarden waaronder; winkels, horeca, cultuur en street art. Eigenlijk alles wat het leuk maakt om naar onze stad te komen!

2) Over de organisatie
Stichtingsbestuur

De organisatie van Heerlen Mijn Stad ligt in handen van de gelijknamige stichting met een onafhankelijk bestuur.

Officeteam
De organisatie wordt ondersteund door een viertal professionals binnen het zogenoemde officeteam met als kerntaken Marketing & Communicatie en Projectmanagement.

Vrijwilligers

De organisatie wordt ook ondersteund door tal van vrijwilligers in de uitvoering van activiteiten en projecten en op tactisch niveau door vrijwillige regisseurs.

Raad van Advies

Aan Heerlen Mijn Stad is tevens een Raad van Advies verbonden. Bestaande uit afgevaardigde wethouders vanuit de Gemeente Heerlen en centrum-ondernemers.

3) Over de inhoud van deze website

Heerlen Mijn Stad heeft deze website met de meeste zorg samengesteld. Heerlen Mijn Stad staat er niet voor in dat de verstrekte informatie volledig juist, volledig en actueel is. Heerlen Mijn Stad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarin verstrekte informatie.Voor de gebruiksvoorwaarden van deze website verwijzen wij u graag naar de disclaimer.

© Heerlen Mijn Stad
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (per e-mail) van Heerlen Mijn Stad.

4) Contactpersoon voor de pers:
Dionne Neven | [email protected] / +316 44 61 28 60