PPKH

PPKH

Putgraaf 3

Terug naar Horeca & Winkelen

De praktijk bestaat uit een maatschap van 3 maten, een aantal psychologen in dienst van de maatschap en samenwerkingsverbanden met enkele zelfstandig gevestigde psychologen. Voor deze constructie is gekozen om u als hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen voorzien van snelle en kwalitatief goede zorg.

De kwaliteit van onze praktijk verkrijgen en waarborgen wij door de gestelde eisen vanuit onze beroepsgroep (LVVP en NIP) - intervisiebijeenkomsten en het succesvol hebben doorlopen van een zgn visitatietraject van de LVVP, werken volgens de beroepscode - actief uit te voeren en in de praktijk te implementeren. Daarnaast beschikken alle regiebehandelaren bij PPKH over een kwaliteitsstatuut dat voor u als cliënt en verwijzer inzicht geeft in de werkwijze / bevoegdheden en professionele kwaliteiten van elke behandelaar.

Loading map...