Vertrek Blauw Sjuut

Vertrek Blauw Sjuut

Terug naar UITagenda

Jaarlijks vertrekken de leden van het Gilde Blauw Sjuut om als ambassadeurs het Carnaval in de Euregio te verkondigen.