Landsfort Herle

Landsfort Herle

Archeologisch onderzoek en rondleidingen

Terug naar UITagenda

Heerlen gaat graag op zoek naar haar verleden. Dit heb je al kunnen zien tijdens allerlei activiteiten van Heel Heerlen Graaft waarin het Romeinse verleden centraal stond. Niet alleen het Romeinse verleden heeft onze aandacht. We willen ook graag te weten komen wat er gedurende de middeleeuwen in Heerlen heeft plaatsgevonden. Daarom wordt in de week van 18 september 2023 archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Schelmenhofje, de Bongerd en het Pancratiusplein.

Het archeologisch onderzoek bestaat uit twee verschillende soorten onderzoek. Tijdens het onderzoek op het Schelmenhofje wordt een kleine proefsleuf tegen de oostelijke gevel van de Schelmentoren gegraven. Met dit onderzoek proberen archeologen inzicht te krijgen in de bouwdatum van de Schelmentoren. Hiervan wordt tot op heden verondersteld dat deze rond het jaar 1200 is gebouwd. Onderzoek zal uitwijzen of dit al dan niet bevestigd kan worden.

Daarnaast wordt er een zogenaamd geofysisch onderzoek uitgevoerd op het Pancratiusplein en de Bongerd. Hier zijn geen graafwerkzaamheden voor nodig aangezien de archeologen als het ware door de bestrating heen kunnen kijken. Het Pancratiusplein en de Bongerd maakten onderdeel uit van het zogenaamde middeleeuwse ‘Landsfort Herle’. Een bijzondere versterking in het huidige hart van Heerlen. Met dit onderzoek hopen de archeologen de voormalige grachten en oude structuren in beeld te brengen.

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Van 18 t/m 21 september kun je zien hoe de archeologen hun werk uitvoeren, met op woensdag 20 september het hoogtepunt. Dan hebben de archeologen de proefsleuf helemaal vrij gemaakt en is deze het zichtbaarst. Op deze dag worden er rondleidingen georganiseerd door onder andere de Schelmentoren, de Pancratiustoren en het resterende stukje walmuur van het Landsfort. Archeologen geven tekst en uitleg en je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wil jij graag weten hoe middeleeuws Heerlen eruit zag? Meld je dan aan voor één van de rondleidingen op woensdag 20 september:

  • Eerste rondleiding om 11.00 uur. Klik hier om je aan te melden.
  • Tweede rondleiding om 13.00 uur. Klik hier om je aan te melden.

Let op: bij beide rondleidingen kunnen maximaal 15 personen mee. Vol = vol, dus meld je tijdig aan. Vanwege het maximum aantal deelnemers dient iedere persoon zich apart aan te melden. De rondleidingen starten bij de ingang van de Schelmentoren, Panrcratiusplein-Noord.