Deeg

Deeg

Terug naar UITagenda

Een caleidoscopische beeldenmachine over hoe wij voortdurend onze wereld proberen vorm te geven.

In een nagenoeg lege wereld staan twee mannen, met een paar dingen die niet veel meer zijn dan wat ze zijn: een emmer, meel, een tak, een kruk, een tuinslang. Er ontstaan apocalyptische, futuristische, ritualistische, komische, kosmische en prehistorische beelden. Ze worden gecreëerd door mannen die van niets, iets proberen te maken; de mens, die zijn redding vindt in creativiteit, om te overleven in de leegte.

DEEG is een beeldende creatie op het snijvlak tussen beeldende kunst, performance en fysiek theater. Een voorstelling die niet staat of valt bij één bepaalde interpretatie en uitdaagt. Het is een caleidoscopische beeldenmachine en bespiegeling op hoe de mens voortdurend zijn wereld probeert vorm te geven.

Goed om te weten
Het meel dat in de voorstelling wordt gebruikt is een restproduct en is niet voor menselijke consumptie bestemd.