PROUT

PROUT

Expositie

Terug naar UITagenda

In Cultuurhuis Heerlen is de fototentoonstelling PROUT te zien. PROUT is een doorlopend fotoproject waarbij Ilvy Maijen queer jongeren fotografeert. Enerzijds met als doel om via hun verhalen begrip en acceptatie te creëren. Anderzijds om anderen te helpen die struggelen met hoe zich zelf te kunnen zijn op het gebied van geaardheid, seksualiteit en gender(expressie).

De expositie is te zien van vrijdag 25 augustus t/m vrijdag 29 september.

www.ilvyfotografie.nl