Indische Dag

Indische Dag

Hallo Bandoeng, Sporen van Indië & meer

Terug naar UITagenda

Filmhuis De Spiegel organiseert in samenwerking met Stichting Waringin een dag van de Indische cultuur. Een dag waarop aandacht besteed wordt aan diverse facetten van de Indische cultuur en geschiedenis.

Gestart wordt met de toneelvoorstelling Hallo Bandoeng van Loulou Rhemrev. Een meeslepend verhaal aan de hand van telefoongesprekken die via Radio Kootwijk met familie in het voormalig Nederlands Indië werden gevoerd. Lou Lou Rhemrev vertelt haar persoonlijk verhaal over Tempo Doeloe, de Bersiap-periode en alle herinneringen aan haar vader.

Vervolgens worden twee films/documentaires vertoond. De documentaire De Ranchi Baby’s- een Koloniale erfenis Het verhaal van een stoomschip waarop onderweg van Indonesië naar Nederland 37 baby’s zijn geboren. De baby’s (inmiddels ver in de 70) zijn door de maker opgespoord en worden geïnterviewd over hoe hun leven is verlopen.

De documentaire Sporen van Indië is recent uitgebracht en gaat over de geschiedenis van de Indische Nederlander. Een filmische documentaire over de geschiedenis en verwevenheid tussen Indië en Nederland. Van alles komt aan bod: De Indo’s, de Molukkers maar ook de veteranen en de Totoks, de plantages en de pensions.

Het V-Fonds is te gast om de aanwezigen te informeren over de mogelijkheden om via subsidie het Indisch en Moluks erfgoed levend te houden.

De dag wordt opgeluisterd met optredens van de Molukse band Saudara2 en uiteraard is er Indische catering.