What Remains

What Remains

Terug naar UITagenda

Een vraag die in de hedendaagse kunstpraktijk een rol speelt is wat doe je met het materiaal van een (tijdelijke) installatie als de expositie is afgelopen. Of het materiaal dat overblijft van experimenten in het atelier van de kunstenaar. Dit is een van de vragen die Christian Landspersky stelt met het project What Remains Gallery.

Voor Greylight Projects is het een terugkerend onderwerp als werkplaats en expositieruimte voor hedendaagse kunst. Wat blijft er over nadat een kunstenaar te gast is geweest in onze ateliers in Heerlen. Is dit een materiële ingreep of zijn het blijvende ideeën die resoneren in de geesten van de bezoekers en deelnemers?

What Remains Gallery:
What remains / Wat blijft over? Sinds de oprichting in 2009 draait de What Remains Gallery rond deze vraag. In plaats van iets nieuws te produceren, ligt de focus van de artistieke praktijk op het onderzoeken van het reeds bestaande. Wat blijft er over van het werk van een kunstenaar, een artistiek werk en haar idee nadat het is tentoongesteld? What Remains Gallery gaat van start bij dit einde, om een ​​nieuw begin te ontdekken in het artistieke potentieel.

Om de aandacht te vestigen op het oorspronkelijke materiaal, dat door het hedendaagse kunst systeem, na gebruik – als vervangbaar, tijdelijk en reproduceerbaar – wordt afgevoerd. In een zowel mentaal als fysiek spanningsveld benadert What Remains Gallery het vergeten en uitgeslotene en tegelijkertijd het aanwezige en bestaande. What Remains Gallery is niet zozeer het idee van een kunstgalerie als eerder een mentale ruimte voor transformaties die verkend dient te worden.

Met werken samengesteld met materialen van eerdere werken door Laure Prouvost, Lawrence Weiner en Tony Cragg.

Geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.