Meedenken over zelfredzaamheid bij kanker

Meedenken over zelfredzaamheid bij kanker

Terug naar UITagenda

Meedenken over zelfredzaamheid bij kanker

Hoe zorg je voor jezelf en voor elkaar? Het online platform kanker.nl organiseert op woensdag 22 maart een bijeenkomst bij Toon Hermans Huis Parkstad waarin mensen met kanker en hun naasten worden gevraagd om over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Het aantal mensen met kanker stijgt de komende jaren snel, volgens het IKNL met twintig procent de komende tien jaar. Terwijl er steeds minder handen aan het bed komen. Onderlinge zorg zal belangrijker worden in de levens van patiënten en hun naasten.

‘Mensen die het zelf hebben meegemaakt weten als geen ander voor welke problemen een kankerpatiënt komt te staan, en welke steun er nodig is’, zegt Chris van Vlissingen, directeur van kanker.nl. ‘Dat is de gedachte achter de bijeenkomst. We willen weten wat er leeft en wat de stichting kanker.nl kan doen om ook in de toekomst houvast te bieden aan mensen met en na kanker.’

10 jaar vooruitkijken

Kanker.nl organiseert deze bijeenkomst omdat ze 10 jaar bestaat. Ze grijpt dit aan om vooruit te kijken naar de komende 10 jaar. Kanker.nl zet zich in voor de kwaliteit van leven voor mensen met en na kanker en hun naasten. Kanker.nl biedt toegankelijke en betrouwbare medische informatie en brengt lotgenoten met elkaar in contact.

Aanmelden om mee te denken

De bijeenkomst is op woensdag 22 maart en start om 14:00 uur. Hij vindt plaats bij Toon Hermans Huis Parkstad gelegen aan het Wilhelminaplein in Heerlen.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.kanker.nl/10jaar