SIDEWALK: De Expo

SIDEWALK: De Expo

Terug naar UITagenda

SIDEWALK EXPO: THE KEY OF LIFE
De foyer van het theater is een levendige plek waar ontmoetingen tussen mensen en het gesprek over de theaterervaring centraal staan. Een expositie met kunstwerken verwachten we hier niet. En toch. Voor de gelegenheid van schrit_tmacher Festival treffen dans- en beeldende kunstenaars elkaar in een artistieke uitwisseling, voor een ‘ander’ publiek dan het ‘eigen’ publiek. Van film en video tot opgeblazen illustraties en keramiek krijgen we een veelheid aan associaties, expressies en betekenissen voorgeschoteld die tezamen een verrijkend en veelvormig beeld geven over hoe de mens zich met de wereld om hem heen verstaat. Deze (dans-) kunstenaars verbeelden de verhouding tot de medemens, de noodzaak om je te verplaatsen in de ander, en empathie op te brengen voor mensen en situaties die ons vreemd zijn. Vandaar de titel van deze SIDEWALK Expo: The Key of Life.