Cursus: Een verhaal in vier hoofdstukken - door Ko van Dun

Cursus: Een verhaal in vier hoofdstukken - door Ko van Dun

Terug naar UITagenda

Eeuwenlang waren ze in harmonie verenigd, in de moderne tijd worden ze domeinen naast elkaar. In hun dynamische, meerstemmige en vaak ook polemische uitwisseling ontwikkelen kunst, geloof en wetenschap zich tot krachtige motoren van de vooruitgang.

De cursus, die plaatsvindt op vier zondagen, zoomt in op cruciale momenten in dit proces en brengt het verhaal van de westerse wereld in vier grote stappen in beeld.

1 Het oog van de kijker
Van alle vernieuwingen die staan voor de geboorte van de moderne wereld, is de introductie van perspectief de belangrijkste. Niet om wat ze in praktische zin heeft betekend - de ontdekking van Amerika en de uitvinding van de boekdrukkunst hebben heel wat meer teweeggebracht -, maar wel als het gaat om het beeld van een nieuw bewustzijn. De perspectief is hét paradigma van een nieuwe tijd en een nieuwe mens.

2 Het licht van de rede
De moderne denker stuit niet alleen op de onwetendheid van het grote publiek, maar ook op diep gewortelde tradities in het religieuze en intellectuele leven. In een wereld die nog volledig een is met de magie van de natuur en het mysterie van de schepping neemt de wetenschap het voortouw.

3 Het anker van het geloof
God werd van zijn troon gestoten, de koepel van een nabije hemel stortte in en de mens raakte verloren in de kille ruimte van een oneindig universum. Wat weten we en hoe kunnen we het weten? Waar liggen de grenzen van onze kennis en welke rol spelen geloof en verbeeldingskracht? Als na 1800 de moderne tijd definitief zijn greep op de wereld vestigt wordt het geloof weer in ere hersteld en krijgt de kunst een nieuwe rol.

4 Een seculiere wereld
Met iedere stap voorwaarts werden de verwachtingen gevoed: ooit zouden we bevrijd zijn van bijgeloof en achterlijkheid, ooit zouden alle vragen worden beantwoord. Uiteindelijk echter - pas in de late twintigste eeuw werd het onontkoombaar - kwamen we uit bij het besef dat er niet zoiets bestaat als een ultiem inzicht, dat de essentie vluchtig is en dat alle betekenis door ons zelf moet worden gegeven.

Praktische informatie

  • Data: 6 en 20 november, 4 en 11 december
  • Tijd: 14:00 - 16:00 uur
  • Kosten: € 84,- voor de volledige cursusreeks

Meld je voor deze cursus aan via de website van Ko van Dun.