Turn Your Body to the Sun

Turn Your Body to the Sun

Terug naar UITagenda

De vader van Sana Valiulina praatte nooit over het verleden. Sana en haar zus Dinar wisten dat hij na de Tweede Wereldoorlog in een van Stalins strafkampen had gezeten, maar de precieze toedracht bleef onduidelijk.

Sana’s vader behoorde tot de vijf miljoen Russische krijgsgevangenen van de nazi’s. Het merendeel stierf tijdens hun gevangenschap van uitputting en honger; de overlevenden werden na terugkomst door Stalin als verraders beschouwd en naar de goelag gestuurd. Tien jaar verbleef Sana’s vader daar. Was hij een verrader, of werd hij verraden?

Zoals regisseuse Aliona van der Horst in haar vorige documentaire Liefde is Aardappelen het Russische verleden indook aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis, zo gebruikt ze in Turn Your Body To The Sun de persoonlijke zoektocht van de zussen Valiulina als uitgangspunt voor een zorgvuldige, ontroerende historische verkenning.

Indrukwekkende kleurbeelden uit de oorlog, persoonlijke brieven, tekeningen en foto’s geven de documentaire vorm. Door de ogen van Sana zoeken we naar haar vader, en daarmee naar de miljoenen soldaten die werden uitgewist door de geschiedenis.