Die Wannsee Konferenz

Die Wannsee Konferenz

Terug naar UITagenda

In de ochtend van 20 januari 1942 vindt in een villa aan de oevers van de Wannsee in Berlijn een conferentie plaats met vooraanstaande leden van het naziregime. Op uitnodiging van nazileider Reinhard Heydrich zijn vijftien hoge ambtenaren aanwezig om te praten over de definitieve oplossing voor het Jodenvraagstuk. Het enige onderwerp op de agenda die ochtend hoe de organisatie van de systematische massamoord op miljoenen Joden kon worden georganiseerd. De bijeenkomst begon om 12.00 uur en duurde minder dan twee uur.

Die Wannsee Konferenz is gebaseerd op de originele notulen van de geheime vergadering. Daarmee werd op minutieuze wijze gereconstrueerd wat zich die dag heeft afgespeeld in de villa: de gesprekken over de manier waarop de genocide zich zou moeten voltrekken en in welk tempo. Zo wordt gemeld dat er in Rusland ‘veelbelovende experimenten zijn uitgevoerd met Zyklon B’, het zenuwgas dat werd gebruikt in de gaskamers, en: ‘als we in dit tempo doorgaan’, kunnen alle Europese joden ‘in 450 dagen’ worden vermoord.

Die Wannsee Konferenz is een bijzonder realistisch drama - als ware het de registratie van een echte vergadering - zonder enige muzikale ondersteuning. De film werd opgenomen op de oorspronkelijke locatie, ter gelegenheid van de tachtigste herdenkingsdag van de conferentie. Een ijzingwekkende film over de grootste misdaad tegen de mensheid uit de moderne geschiedenis.