Vera Gulikers / If then is now

Vera Gulikers / If then is now

Terug naar UITagenda

Collectiekunstenaar Vera Gulikers realiseerde diverse muurschilderingen in de muziekschool van SCHUNCK.

In haar onderzoek verdiepte Gulikers zich in de representatie van muzikanten in de geschiedenis van de schilderkunst en de muziek. Gulikers merkte op dat vrouwelijke figuren haast altijd een bijrol vervullen op de afgebeelde gebeurtenissen, waarbij de rollen als zorgende vrouw (Maria in de bijbelse verhalen) en als zondaar (Eva en Maria Magdalena) de twee meest voorkomende zijn. Gulikers kiest er voor om in haar muurschildering vrouwen uit de kunst- en muziekgeschiedenis niet langer een bijrol te geven, maar een hoofdrol, waarin zij als onafhankelijke persoon centraal staan.

Over de kunstenaar
Vera Gulikers (1991) won de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst in 2017. In 2018 was ze resident bij de Jan van Eyck Academie. Ze volgde haar Bachelor beeldende kunst aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht (2014-2016) en haalde haar Master Beeldende Kunst aan Sint Lucas in Antwerpen (2016).

Opening
Deze muurschildering opende op 20 september 2020 gelijktijdig met Tegendraads / Aad de Haas -100 jaar en de muurschildering van Gijs Frieling, 'Theofanie – Up and Out'.