Privacy

Disclaimer website & nieuwsbrief Heerlen Mijn Stad

Door deze website te bezoeken en op of via deze website of Heerlen Mijn Stad nieuwsbrief aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Heerlen Mijn Stad zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heerlen Mijn Stad garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Heerlen Mijn Stad wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Heerlen Mijn Stad staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Heerlen Mijn Stad niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Informatie gebruiken alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Heerlen Mijn Stad. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heerlen Mijn Stad. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Heerlen Mijn Stad.

Privacy
Heerlen Mijn Stad respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Heerlen Mijn Stad stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door ons aangeboden diensten. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

U heeft als 'klant' het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens indien gewenst.Heeft u zich geabonneerd op onze e-mail nieuwsbrief, dan worden uw gegevens alleen gebruikt om u deze mailing toe te sturen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven waarna uw gegevens verwijderd zullen worden uit ons bestand.

Portretrecht

Wij leggen de beleving in Heerlen-Centrum vast op foto en video. Vooral tijdens evenementen. Zo kan iedereen nagenieten van een leuk of bijzonder moment, en kunnen wij de mensen die er niet bij waren laten zien wat Heerlen allemaal te bieden heeft. Dit beeldmateriaal wordt onder andere gebruikt voor onze on- en/of offline communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, website, posters of banners. Wil jij niet dat jouw beeltenis wordt gebruikt op onze communicatie-uitingen? Laat ons dit dan ter plaatse weten en/of stuur een mail naar: [email protected]