Erfgoed

Erfgoed

Het romeinse, middeleeuwse en mijnverleden maar ook het modernisme in Heerlen hebben de stad gevormd tot wat hij nu is. Deze tijdperiodes zijn voor een deel nog altijd zichtbaar in de Heerlense binnenstad.

Beleefroute | Tijdreizen door 2000 jaar Heerlen
Badderen en bijkletsen in het badhuis als een Romein. Poetsen, zorgen en bidden als Kleine Zuster van de Heilige Joseph. Kijken als een curator naar de dwarse kunst van SCHUNCK*. En je spieren trainen als een echte koempel in de steenkoolmijnen. Deze beleefroute voert je langs de belangrijkste historische plekken en musea van Heerlen. De interactieve gids met challenges, de audiofragmenten die je beluistert op je smartphone en je eigen fantasie brengen het Heerlense verleden weer tot leven.

Meer informatie: www.2000jaarheerlen.nl

Romeins verleden

Thermenmuseum
Beleef Coriovallum, de Romeinse nederzetting waarmee de geschiedenis van Heerlen begon. Leer meer over het Romeins verleden in het Thermenmuseum gelegen aan de rand van Heerlen-Centrum. Je vindt er de best bewaarde resten van het enige Romeinse badhuis dat Nederland rijk is en kunt je je hier onder meer ook verwonderen over een uitgebreide collectie aan bijzondere archelogische vondsten.

Meer informatie: www.thermenmuseum.nl

Van de romeinen naar de middeleeuwen

Pancratiuskerk
De Sint Pancratiuskerk is een rooms-katholiek kerkgebouw gelegen aan het Pancratiusplein in het centrum van Heerlen. In 1065 werd er voor het eerst melding gemaakt van een kerk of kapel in het centrum van 'Herle'. Deze was oorspronkelijk gewijd aan St.-Andreas. In de periode tussen 1166 en 1229 werd St. Andreas echter vervangen door St.-Pacratius. Van 1661 tot 1832 was de kerk een simultaankerk voor katholieken en protestanten. Na de oorlog werd de schade in 1945-'48 onder leiding van befaamde architect Frits Peutz hersteld. In 1960-'61 zijn aan de zuidzijde een sacristie en een doopkapel toegevoegd. Sinds de verbouwing van 1962 heeft het exterieur van de kerk geen wijzigingen meer ondergaan. Het interieur is vanaf 1969 nog enkele keren gerestaureerd.

Elke zaterdag zijn er gidsen aanwezig die een rondleiding door de kerk en toren kunnen verzorgen.

Meer informatie: www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Van de middeleeuwen naar de 19e eeuw

Schelmentoren
De Schelmentoren of gevangentoren is ooit onderdeel geweest van de middeleeuwse burcht Herle dat ook wel het Landsfort Herle werd genoemd. Deze burcht moet gebouwd zijn in de twaalfde of begin dertiende eeuw en heeft tot in de achttiende eeuw een militaire functie gehad. Binnen de vesting was de Pancratiuskerk gesitueerd. De toren, die in archiefstukken ook vermeld staat als Bickenstein, bleef staan toen het landsfort verviel en kreeg de functie van gevangenis die het behield tot 1870. De Schelmentoren is vanaf medio 2018 middels een rondleiding vanbinnen te bezichtigen.

Meer informatie: www.rijckheyt.nl

Savelbergklooster
Het Savelbergklooster is sinds 29 april 2010 opengesteld voor het publiek. De permanente expositie 'een leven lang' geeft de bezoeker een indringend en interessant inzicht in de levens en werken van de congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Tevens is het voormalige klooster een cultureel centrum. In de kapel zijn regelmatig concerten, lezingen, toneelvoorstellingen en andere culturele evenementen.

Meer informatie: www.savelbergklooster.nl

Tijd van de mijnen

Nederlands Mijnmuseum
Het Nederlands Mijnmuseum is een museum over de Nederlandse steenkolenmijnbouw, gevestigd in het schachtgebouw (schacht II) van de voormalige Oranje-Nassau mijn I – op loopafstand van het centrum. Het Mijnmuseum is het een historisch en educatief centrum, waar teruggeblikt kan worden op het mijnverleden en via moderne communicatiemiddelen virtuele excursies “ondergronds” gemaakt kunnen worden.

Meer informatie: www.nederlandsmijnmuseum.com

Modernisme in Heerlen
Het centrum van Heerlen kent vele modernistische werken van architect Frits Peutz. Hij betrok verschillende stijlvormen bij zijn werk, maar had een bijzondere affiniteit met het Nieuwe Bouwen, met een duidelijk eigen interpretatie. Het was in de tijd dat Heerlen dankzij de mijnwinning kon uitgroeien tot een van de welvarendste steden van Nederland. Marcel van Grunsven toonde als jonge burgemeester een meer dan gemiddelde interesse voor moderne architectuur en vond in zijn leeftijdgenoot Peutz een medestander om van Heerlen een moderne stad te maken. Vaak bemiddelde Van Grunsven tussen de architect en ondernemers. In het centrum zijn het Glaspaleis (SCHUNCK*), het raadhuis, de schouwburg (Parkstad Limburg Theater), ROYAL (voormalige bioscoop) en het gebouw van de huige H&M (voormalig V&D) te bewonderen als erfgoed van Peutz.

Meer informatie: www.rijckheyt.nl