Programma Samen Ouder Worden gelanceerd in Heerlen

Ouder worden gaat ons allemaal aan. Ouder worden zorgt voor uitdagingen én voor kansen. Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Stichting Vier het Leven, die in de provincie Limburg wordt gecoördineerd door Mark Mülders, neemt samen met nog negen andere landelijke vrijwilligersorganisaties deel aan het programma Samen Ouder Worden.

Behoefte aan een vertrouwd gezicht en initiatieven
Veel ouderen geven aan behoefte te hebben aan vertrouwde gezichten in hun leven: bekenden met wie ze een band kunnen opbouwen. Vrijwilligers kunnen zo’n vertrouwde ondersteuner zijn. Daarom wordt in dit programma op zoek gegaan naar vrijwilligers die zich voor langere tijd voor één of meerdere ouderen willen inzetten. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Het is belangrijk dat generaties met elkaar in contact staan en van elkaar leren. Met een videoboodschap enthousiasmeert Mülders burgers om contact met hem op te nemen. Hij gaat spreekuren organiseren met en voor ouderen, zodat hij alle wensen en behoeften helder in kaart kan brengen. Het programma staat los van het beleid van de gemeente Heerlen, maar er wordt zeer zeker samenwerking gezocht. Diverse culturele instellingen hebben bij Mülders aangegeven mogelijk een rol te willen spelen.

Heerlen
Heerlen is een van de veertig plaatsen in Nederland waar het programma Samen Ouder Worden van start gaat. Mülders gaat lokaal in Heerlen op zoek naar waar ouderen echt behoefte aan hebben. Daarnaast worden ouderen uitgenodigd om lokaal ook nog van betekenisvolle waarde te zijn. Tenslotte wordt de mogelijkheid bekeken om middelbare scholieren te betrekken bij dit programma. Op die manier krijgen “de vrijwilligers van de toekomst” de basisbeginselen mee om iets voor een ander te betekenen.

Landelijk programma Samen Ouder Worden
Het programma Samen Ouder Worden is onderdeel van het grotere programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke wensen en behoeften.