Nederlands Mijnmuseum zoekt expositiestukken

Het Nederlands Mijnmuseum is volop bezig met het uitrollen van het nieuwe museumconcept in de binnenstad van Heerlen. In het pand van het voormalige mijnwerkerswarenhuis Kneepkens in de Doctor Poelsstraat wordt al volop verbouwd. Voor de vaste tentoonstelling is het museum nog op zoek naar enkele specifieke expositiestukken en roept eigenaren hiervan op om deze de doneren of in bruikleen te geven aan het nieuwe museum.

Geïnspireerd op de oorspronkelijke functie van het pand waar het museum eind 2021 zal intrekken, worden de objecten getoond als in een warenhuis. Ook zal het verhaal van het mijnverleden in de breedste zin van het woord worden verteld. Niet alleen het ondergrondse verhaal, de steenkoolwinning, krijgt aandacht, maar ook hoe de mijnen het bovengrondse leven beïnvloedden. Van huiskamer tot harmonie en van voetbalclub tot duivensportvereniging.

Voor het vertellen van dat bovengrondse verhaal is het museum nog op zoek naar specifieke objecten. Dat zijn objecten als voetbal(fan)artikelen, een oude radio of tv, uniformen van de harmonie, schutterij of tennisclub, brokstukken van gesloopte mijngebouwen, duivenringen en nog veel meer. De volledige lijst met objecten en details is te vinden op www.nederlandsmijnmuseum.nl/object.

Persbericht en foto: Nederlands Mijnmuseum