Jan dicht ons weer door de maand heen

Met de 'toestand' van poppodium de Nieuwe Nor - dat momenteel in de steigers staat - in gedachte kroop Jan deze maand in de pen." Een nieuwe zaal wordt gebouwd en er worden (door Corona) al een jaar geen voorstellingen meer gegeven. Iedereen verlangt nu naar die nieuwe zaal, naar nieuwe optredens. Een beetje dat gevoel, snap je? "

De oversteek

Eer aardroest vluchtig dwarrelt door
een rijzig vleugje voorjaarstijd
bloeit eerst een ijsbloem onvervalst
vertekend door gelegenheid.

Een vreemdeling in onze stad
weet beter nog dan de passant
hoe lente klinkt in liederdicht
aan regen noch aan ijs verwant

De nacht passeert verwonderlijk
bewolking vol van overvloed.
verlangt naar rust en wederkeer
het stelpen van een zwaar gemoed.

Net zo de straten tot een steeg
van woeste stroom naar kalme beek
versmalt de kilte steeds de zon
Zo duurt ze voort die oversteek


Jan Widdershoven | Stadsdichter Heerlen

Foto: Luc Lodder