Emile Roemer spreekt Heerlen toe in videoboodschap

Kijk, lees én luister naar een persoonlijke videoboodschap van burgemeester Emile Roemer.


Juist deze tijd vraagt om persoonlijke aandacht en creatieve oplossingen. Zoek nieuwe manieren om er voor elkaar te zijn. We hebben elkaar harder nodig dan ooit want alleen SAMEN winnen we deze strijd.