Corona Update Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg deelt doorlopend actuele informatie over het coronavirus in Zuid-Limburg, ga naar: www.vrzl.nl/calamiteit.

Voor het actuele aantal besmettingen verwijzen we graag naar www.rivm.nl.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de GGD Zuid-Limburg: www.ggdzl.nl.

Laatste updates vanuit Veiligheidsregio Zuid-Limburg tot aan 22 maart bijgewerkt:

-> Afsluitingen kleine grensovergangen België:

Om sluipverkeer te voorkomen, zijn of worden kleinere toegangswegen naar België volledig afgesloten.

Hoor je bij de groep die met een werkgeversverklaring de grens over mag? Dan kan het zijn dat je niet meer op alle plekken door kunt en moet omrijden. Rijd via de grote wegen zoals bijvoorbeeld de Maastrichtersteenweg in Maastricht, via de autoweg A76 of de brug tussen Roosteren en Maaseik. Ook hier wordt streng gecontroleerd.

Zodra bekend is welke grensovergangen dicht zijn, deelt Veiligheidsregio Zuid-Limburg op hun website.

-> Dringend verzoek om medewerking:
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg Noord vragen dringend uw medewerking om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

België heeft op 18 maart 2020 strenge controles aan de grensovergangen ingevoerd op niet-essentiële verplaatsingen. De grens oversteken door Nederlanders naar België voor bijvoorbeeld tanken, boodschappen doen, wandelen, fietsen of vakantie wordt door de Belgische overheid vooralsnog niet meer toegestaan.

Alleen mensen die over een werkgeversverklaring beschikken, mogen de grens nog oversteken.Ook de Duitse overheid raadt niet-essentieel grensverkeer af. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking.Elke besmetting is er één te veel. Houd 1,5 meter afstand en neem de hygiënemaatregelen in acht.

-> Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk:
Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf vandaag gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) gisteren bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

Kwetsbare ouderen lopen de grootste risico’s om erg ziek te worden van COVID-19. Door verpleeghuizen nu te sluiten voor bezoekers, wil het kabinet samen met de zorgsector de kwetsbare bewoners beter beschermen. Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is. Het besluit is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) - RIVM over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op bezoek te gaan. Daarom worden organisaties en hun medewerkers gevraagd om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld door (video)bellen mogelijk te maken.

Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase.

Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg