Bedrijven in Parkstad tekenen intentieverklaring en slaan handen ineen VOOR Parkstad

Verschillende grote bedrijven in Parkstad én de Gemeentes Heerlen en Kerkrade hebben op 9 januari j.l. een intentieverklaring getekend. De ondertekenaars van deze intentieverklaring pleiten voor een gezamenlijke bijdrage tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, gerelateerd aan kinderen én ouders die opgroeien in een omgeving met veel sociaal economische achterstand in Parkstad. De intentieverklaring beoogt dan ook dat de samenwerkende bedrijven (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare en kansarme kinderen en ouders (generatie-armoede) vergroot, talenten ontwikkeld worden en buurten en wijken in Parkstad sociaal levendiger worden gemaakt.

Met VOOR Parkstad spreken de meewerkende bedrijven de intentie uit om een duurzame balans tussen economische en sociale belangen in Parkstad te realiseren. Die balans wordt gemaakt door schouder aan schouder, hand in hand, op het gebied van kennis, kunde, hoofd, handen, hart en middelen een samenwerking te realiseren tussen sociale en economische organisaties. Waarbij het streven is een hechtere en gezondere samenleving te realiseren.

Emile Roemer, wnd. Burgemeester Heerlen: “De eerste bouwstenen van VOOR Parkstad zijn met het ondertekenen van deze intentieverklaring gelegd. Daarmee staan we aan de vooravond van een mooi initiatief. We gaan een beweging creëren, waarbij bedrijven hun talent, kennis, hart of handen inzetten voor maatschappelijke organisaties in Parkstad, zodat er een hechtere samenleving gaat ontstaan. Mooi,dat we daar vandaag met alle samenwerkende bedrijven een eerste stap in hebben gezet.”

VOOR Parkstad is een initiatief van Obvion Hypotheken. Vandaag werd dit initiatief ondersteund door meerdere bedrijven uit Parkstad met het ondertekenen van de intentieverklaring: Accenture, APG, Brightlands Smart Services Campus, Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade, Heerlen Mijn Stad, Medtronic, Rabobank Zuid-Limburg Oost en West, Samen voor Maastricht, Vebego,Zuyderland.

Bron: persbericht Obvion