Schrijfmarathon Amnesty International 2018 (SCHUNCK*)

Verspreid over de hele wereld schrijven mensen op

die dag miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven

voor mensen die zijn gemarteld, gediscrimineerd

of vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Kom ook schrijven in het Glaspaleis.