Lichtstoet

Feestelijke lichtjes op prachtige praalwagens. Op de dinsdagavond van carnaval trekt traditioneel de Lichtstoet door de straten van de Heerlense binnenstad.

Het evenement is gratis toegankelijk. Het publiek kan zich langs de langs de route opstellen om deze mooie stoet te bekijken. De Lichtstoet Heerlen start vanaf de Geleenstraat, de route is verder als volgt: Geleenstraat – Pancratiusplein – Pancratiusstraat – Bongerd – Saroleastraat.

Voor meer informatie kijk op www.lichtstoetheerlen.nl