Najaarskermis

Najaarskermis gaat door in aangepaste vorm

De najaarskermis in Heerlen-centrum gaan door als familiekermis. Alleen attracties die passen binnen dat karakter krijgen een plek. Dat heeft het college van B&W op 16 september 2020 besloten. Op de Bongerd en het Pancratiusplein is te weinig ruimte om voldoende afstand te kunnen houden. Daarom is de kermis in Heerlen-centrum op het Van Grunsvenplein. Omdat het om een familiekermis gaat zijn ook de openingstijden aangepast.

Regels:

  • Rondom het terrein komen hekken met een duidelijke in- en uitgang.
  • Er gelden beperkte openingstijden.
  • Bij de in- en uitgang staan beveiligers.
  • Op het terrein lopen gastvrouwen en –heren. Zij letten op of iedereen voldoende afstand houdt.
  • Looproutes en wachtrijen worden duidelijk aangegeven.
  • Geen statafels en/of krukken, om de doorstroom te bevorderen.
  • Informatie over de coronaregels op borden en banners.
  • Toiletwagen en een voorziening om handen te wassen en te desinfecteren.

De kermis in Heerlen-centrum wordt gehouden van vrijdag 9 tot en met woensdag 14 oktober 2020.