Extra tentoonstellingsrondleiding op Paasmaandag

Met een professionele rondleider loop je door de tentoonstelling. De gids geeft een algemene introductie op de tentoonstelling, vertelt leuke wetenswaardigheden en gaat graag het gesprek met je aan.

De rondleiding kost €5, op vertoon van een geldig entreebewijs voor het SCHUNCK museum. Je kunt deze tickets terplekke bij de balie kopen.

Verzamelen in de Centrale hal (0) van het SCHUNCK Glaspaleis.